AK-styrelse

Arbetarekommunens styrelse för verksamhetsåret 2015:

Ordförande: Arne Gunnarsson, 070-315 68 27

1:e vice ordf: Jonas Karlsson, 072-387 42 08

Kassör: Roger Lundberg, 070-297 54 31

Sekreterare: Inga-Lill Bergsten, 070-844 55 39

Studieledare: Marie Post, 070-745 46 33

Kommunalråd Conny Johansson, 070-588 51 04

Susanne Larsson, 070-696 95 61

Lina Ahl

Lars Theng

Facklig ledare: LO-Fackens ordförande, Johanna Svensson

SSU: Kelesh Hussein

Ersättare:

Riksdagsledamot Patrik Björck, 070-242 33 02

Arne Ålebring

Thomas Svensson

Henric Hagberg

Niclas Hillestrand