S-kvinnor

S-kvinnors styrelse för verksamhetsåret 2015

Ordförande: Julia Björck, 073-727 84 42

Kassör: Solveig Eriksson 

Ingvor Bergman, 070-648 35 77

Lina Ahl, 076-390 98 19

Monica Janzon, 073-022 47 38

Marie Beroun, 070-745 46 33