S-Veteraner

S-Veteraners styrelse för verksamhetsåret 2016

Ordförande: Ingegerd Darius-Reinholdsson, 070-512 20 81

Vice ordförande: Ingvor Arnoldsson

Kassör: Kerstin Allestam

Sekreterare: Göran Helmersson

Pal Seidler 0515-160 93

Arne Gunnarsson, 070-315 68 27

Curt Sjögren

Ingvor Arnoldsson

 

S-veteranerna har ett stort engengemang i politiska frågor av alla slag,

inte bara sådant som rör pensionärerna.

 

   ÅRSMÖTE2016

 

          ÅRSMÖTE 2015 med S-Veteraner