Studier

Studieplan 2015-2016

Kapitel 1 Partiets ändamål

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och leva upp till lika rätt……..

För att hålla idén i focus och värderingarna behöver vi utveckla vår kunskap och skapa ett engangemang.

Man behöver känna mening, vara behövd & accepterad, genom tydliga mål och för att stärka förtroendet är kunskap en viktig resurs.

En tydlig värdegrund och ett starkt medlemsengangemang är avgörande för organisationens framgång.

1. Introduktion & aktuell politik

Information om kommun, region & riksdag

Aktuell politik är ett bra sätt att få igång de politiska diskussionerna och fånga upp det politiska engagemanget för både nya och gamla medlemmar.

2. Vår ideologi/Vår historia

Vad står socialdemokrati för? Vad är frihet, jämlikhet, jämställdhet & solidaritet för dig? Vår grundläggande idé är människosynen om allas lika värde. Hur skapar vi känslan att det faktiskt betyder att alla har rätt att delta, får bidra och ta plats utifrån sina förutsättningar.

Vi måste förstå vår historia för att hitta rätt i framtiden. Vi vill slippa uppfinna hjulet gång på gång, men framförallt våga sätta upp nya mål och våga ha visioner för framtiden.

3. Vår organisation

SSU, S-kvinnor & Partiet

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och folkrörelsetanken är en grundsten i den svenska demokratin. Vi organiserar oss i föreningar för att arbeta tillsammans, för att förändra i stort & i smått. Aktiviteten i folkrörelsen gör oss till aktörer i demokratin.

4. Grundläggande mötesteknik 

I en demokratisk organisation krävs former för att låta alla komma till tals och få sina förslag rättvist behandlade. Det är viktigt att förstå viktiga formella mötesdelar, såsom dagordning, olika typer av omröstningar, majoriteter, protokoll, årsmöte, medlemsmöte, med mera.

5. Framtidspartiet/Valmanifest

Hur kan partiets politik & organisation utvecklas? Visionen om en gemensam inriktning för hur vårt parti ska vara, uppfattas och utvecklas.

6. Argumentation/Retorik

Argumentation bör fånga intresse, vara positivt & klargöra vad man vill få ut genom en god retorik. Vem, vad, varför, när, var & hur.

7. Fullmäktigegruppens öppna möten

Presentation från de olika nämnderna. Diskussion och genomgång av kommande fullmäktige.

Torsdag innan kommunfullmäktige

Ingvor Bergman

8. Arbetarkommunmöte

Aktuell politik och ofta med olika teman.

AK-styrelsen

9. Hemsidan

Information till våra medlemmar.

Lämna info & material till marie.beroun@falkoping.se / fredy.neuman@falkoping.se

10. Radio-S/Ljudtekniker

Hur fungera det med närradion?

Vid intresse kontakta Bosse Berg, 0515-17664 eller bo.ingbritt@telia.com

11. After-work/Fikaträffar

Regelbundna träffar med teman, eller fikastunder där man bara träffas och pratar aktuell politik.

Vid intresse kontakta kovan.akrawi@falkoping.se

 

Socialdemokraternas studieportal 

http://www.socialdemokraterna.abf.se/

 

Marie Beroun/Studieledare