Styrelsen

 
Styrelsen i Essunga AK
 
Ordförande   Maria Radivoj             
 
Vice Ordf       Bengt-Göran Henningsson                       
Kassör          Anita Persson
Sekr               Niclas Eringsfors
 
Ledamot      Lars Sahlin
Valedare      Robert Hallin
Ledamot      vakant

Ersättare     Kenth Henningsson
Ersättare     Leif-Arne Jansson
Ersättare     Erik Mali
Ersättare     Felix Carlsson
 
 
Valberedning Essunga Arbetarkommun
Zandra Hultin           (sammankallande)

Valberedning Kommunala uppdrag
Styrelsen


Distriktskongressen
Ombud           Niclas Eringsfors
Ombud           Anita Persson
Ombud           Kenth Henningsson
Ombud           Zandra Hultin
Sidan uppdaterades senast: 2008-09-02 11:27