Marie, första kvinnliga KSO!

Den 22 oktober valdes Marie Östh Karlsson till den första kvinnliga kommunstyrelseorföranden i Mölndals hisoria. När Kommunfullmäktige sammanträde valdes först Kommunstyrelsen där den nybildade majoriteten, S, MP, V och KD, fick 32 mandat, Alliansen 23 mandat och SD 6 mandat. Valet gjordes med proportionalitetsprincipen då både Moderaterna och Sverigedeokraterna yrkade på det.

När resultatet stod klart var det enkelt för Sven-Ove Johansson (S), kommunfullmäktiges nyvalda ordförande, att också fråga fullmäktige om man kunde välja Marie Östh Karlsson till ordförande och Hans Bergfelt (M) till vice ordförande. Det valet gjordes med acklamation och för första gången på länge brast fullmäktige ut i en applåd för den första kvinnan på posten som kommunstyrelseordförande.

Följande Socialdemokrater valdes in i Kommunstyrelsen.

Marie Östh Karlsson
Stefan Gustafsson
Solveig Hallin
Ove Dröscher
Gun Kristiansson
Bernt Runberg
Rasha Riad
Lennart Wallensäter

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-23 16:48