Ja till S motion om ekologisk mat

Socialdemokraternas motion om Uppnått nationellt mål på 25 % av ekologisk mat inom offentlig sektor föreslås nu få bifall i fullmäktige. I motionen föreslås att Skolförvaltningen och Serviceförvaltningen i Mölndals Stad upprattar en plan hur man nar det nationella malet på 25 % med ekologiska livsmedel på kommunens skolor och forskolor och att man rådgör med andra kommuner som har lyckats med sin omställning. Man föreslår också att elever i Molndals Stads skolor och förskolor far möjlighet att själva kunna välja ekologiska livsmedel som ett alternativ.

Kommunstyrelsen föreslår nu till fullmäktige att Kommunfullmäktige höjer stadens mal för kravmärkta ekologiska livsmedel till 25 %. Skolnämnden förväntas bestalla kravmarkta/ekologiska livsmedel i sådan omfattning att nya Malet uppnås. Med detta anses motionens första att-sats besvarad, andra att-satsen bifallen och tredje att-satsen avslagen

Den tredje attsatsen avslås med argumentet att med ökad valmöjlighet mellan konventionellt eller kravmärkt/ ekologiskt livsmedel forsvaras logistik vid beställning, lagerhållning och tillagning och matsvinnet riskerar att öka samt att skaleffekter minskas. Serviceförvaltningens rekommendation är att istället byta ut produkten till 100 %.

Således kan man säga att det är full utdelning för Kaj Johansson och Solveig Hallin från Socialdemokraterna som skrivit motionen.

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-17 09:18