Utbildning Sociala Medier 30 nov.

Påminner nu att det är dags att anmäla sig till den utbildning som är förlagd till den 30 november. Den handlar om Sociala medier och vi kommer att få en ökad förståelse om varför dessa är så viktiga och vilken roll de spelar i valrörelsen och för att påverka opinioner. Vi kommer att få sista bekantskap med Facebook, Twitter och Instagram som är de tre största på området och de tre Mölndals Arbetarekommun själv använder sig av och har integrerat på sin hemsida. Man behöver inga speciella förkunskaper. Staffan Lindström som tidigare varit kommunikatör på LO och nu jobbar på regionen kommer att lotsa oss igenom dagen.

Vi startar kl.09.30 och avslutar kl.14.00. Vi vill att du anmäler dig senast den 25 november. Anmälan kan du göra till patrik.karlsson@molndal.se eller ring 070-467 70 05.

Detta är den första i raden av valarbetarutbildningar. Nästa blir den 25 januari. Valledningen i Mölndal har beslutat att satsat på dessa förberedande utbildningar för att ge valarbetarna en grund att stå på i sitt arbete.

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-23 15:41