Våra frågor i kyrkovalet 2013

 

Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum 

 •  Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar!

 

 •  Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!

 

 •  Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade!

 

 

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde 

 •  Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan!

 

 •  Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling!

 

 •  Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism!

 

 

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna 

 •  Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden!

 •  Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!

 • Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna!

 

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

 • Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället!

 • Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda!

 • Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!

 

Några av våra kandidater till kyrkofullmäktige i Mölndal 2013
Några av våra kandidater till kyrkofullmäktige i Mölndal 2013


Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet den 15 sept. 2013

 

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas som öppen och demokratisk

folkkyrka. Som landets största ideella organisation med nära 7 miljoner medlemmar

och över 20 000 anställda, är Svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda

människors liv och för samhällen runt om i Sverige.

 

Som en del av den världsvida kyrkan bidrar Svenska kyrkan till internationell

solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål
Sidan uppdaterades senast: 2013-09-09 20:22