Varför rösta i Kyrkovalet

Socialdemokratiska värderingar och det kristna kärleksbudskapet går hand i hand. Båda ideologierna har människors lika värde som ledstjärna. Svenska Kyrkan är en viktig samhällsaktör. Många människor berörs av det som händer inom Svenska Kyrkan.
Det är självklart att Socialdemokrater behövs inom denna rikstäckande organisation med så stort ansvar för kulturbyggnader, skogsegendomar och tusentals anställda. Socialdemokraterna kommer att arbeta för att Svenska Kyrkan även i framtiden är en öppen demokratisk folkkyrka som tar ansvar i vårt samhälle.

Att vi vågar stå upp för en rättvisare värld både internationellt och lokalt. En humanare flyktingpolitik är en fråga som vi socialdemokratiska kyrkopolitiker tycker är viktigt. I vårt program står det att vi skall arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och ett hållbart samhälle under huvudrubriken att stå upp för allas lika rätt och värde.

En annan aktuell fråga är att bekämpa de växande klyftorna i vårt samhälle. Det är oerhört viktigt att Svenska  Kyrkan fortsätter sitt arbete med att hjälpa fattiga och utsatta. Och att vi stöttar de som agerar när välfärden inte når fram som t ex Påskuppropet.

Om Du är medlem i Svenska kyrkan skall Du rösta i kyrkovalet för att vara solidariskt med alla anställda inom kyrkan som behöver en seriös arbetsgivare.

Din röst behövs också för att våra stora naturtillgångar skall förvaltas på ett ekologiskt och socialt hållbart
sätt och för att det kulturarv som finns inom kyrkan bevaras och fortsätter att vara tillgängligt för alla.

Vill du veta mer om Socialdemokraterna i Svenska Kyrkan, fram för allt i Mölndal, eller hur det går till när
du ska rösta, så kan du vända dig till expeditionen på tel 031-27 60 66 eller söka kontakt med Solveig Hallin
031-20 77 38.

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-31 11:20