Det vill S med Forsåkersområdet

Mölndals stad köpte i september hela Forsåkersområdet, före detta Papyrus Pappersbruk. Totalt handlar det om närmare
200 000 kvadratmeter mark mitt i centrala Mölndal.

Området kommer att planeras både för bostäder och verksamheter, en del av de fastigheter som idag finns på området kommer också att bevaras.

Vi tycker det är självklart att ett så stort område måste utvecklas varsamt och försiktigt. Vi vet att det finns många idéer för området.

Socialdemokraterna har sedan 2010 haft flera dialogmöten med medborgare runt om i Mölndal för att höra hur de vill utveckla området. Vi har även arrangerat rundvandringar inne i området. Utifrån dessa diskussioner har vi sedan, med hjälp av en arkitekt, visat hur vi tycker att området bör utvecklas.
Papyrus folder från 2010
Vi har givit ut två idéskrifter om hur ett framtida Forsåkersområdet skulle kunna se ut. Den första som heter ”Papyrus - Från bruksområde till blandstad för alla” kom ut 2010, den andra som heter ”Forsåker. En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö” kom ut i oktober 2013.

Dessa båda skrifter kan du ladda ner här. Klicka på bilderna så öppnas de i PDF-format.                         

Det finns också möjligheter att lämna synpunkter via e-post kring hur du som läser detta tycker området skall utvecklas. Då går du in via länken till höger här och följer anvisningarna och fyller i formuläret. Hur enkelt som helst. Vill du komma i kontakt med vårt kommunalråd Patrik Karlsson går det också bra att ringa på telefonnummer 070-467 70 05. Under arbetet med Forsåkersområdet har andra frågar visat sig vara avgörande för en framtid där vi sätter hållbar i främsta rummet. Vi vill visa på hur man i samband med utvecklingen av Forsåkersområdet också kan lösa andra problem genom förändrad infrastruktur. ett tydligt exempel på det är att lägga E6:an i en tunnel förbi Mölndal.

Plan för motorvägstunnel i Mölndal

Vi har tagit fram ett förslag för en hållbar utveckling av Mölndals centrala delar. Förslaget bygger på en infrastrukturlösning där E6:an läggs i en tunnel och ett resecentrum ”Göteborg Syd/Mölndalsbro” skapas med järnvägsförbindelser till Malmö och Stockholm via Landvetter Flygplats.

Anledningen till att vi tagit fram förslaget är att vi jobbat länge med att utveckla Forsåkersområdet (F.d. Papyrus) och kan konstatera att det kommer att bli svårt att exploatera och bygga ut det i den utsträckningen som nu planeras utan smarta infrastrukturlösningar. Dessutom är det politikens uppgift att komma med idéer och visioner för stadsutveckling.

Vi konstaterar att motorvägen har gått rakt igenom Mölndal i snart 40 år. I en tid då både SOAB och Papyrus var aktiva fabriksområden. I en tid då det inte fanns planer på att bygga ett nytt centrum med bostäder,
bostäder på Kvarnbyvallen, bostäder på SOAB-området och bostäder och verksamheter i Forsåkersområdet. Kartan har helt enkelt ritats om och nu är det plötsligt motorvägen som ”ligger fel”.

I vårt förslag har vi överdäckat järnvägen i de centrala delarna med ett solcellstak för att skapa en effektiv och grön lösning för de elbussar som vi föreslår skall trafikera Forsåkersområdet. Det ger dessutom en bullerdämpande effekt så att man får möjlighet att exploatera områdena närmast järnvägen med verksamheter. Ser man till hela förslaget så öppnar ju det upp för en betydligt högre exploatering än idag vilket också bidrar till finansiering av infrastrukturåtgärder.

I vårt förslag kan du se en större tunnel som kallas ”Mölndalstunneln” och mynnar vid Åbromotet i ena änden och Kallebäck i den andra. Det finns också en mindre tunnel i systemet som kallas ”Pixbotunneln” och munnar vid Mölndals brandstation i ena änden och Mölndals museum i den andra. En sådan tunnel gör ”Kråkan” till en gåfartsgata och skapar stora möjligheter att utveckla Kvarnbyn.

I vårt förslag har vi byggt vidare med bostäder på Kvarnbyskolans skolgård. Vi tycker att man med fördel ska flytta grunskoleverksamheten till nya änmålsenliga lokaler t ex inne i Foråkersområdet.. Kvarnbyskolan är snart 100 år gammal och kanske inte anpassad till dagens moderna pedagogiska skola. I Forsåkersområdet vill vi skapa ett utbildnings- och kulturcentrum av byggnad 10, det är den gamla maskinhallen i tegel, karaktäristisk för området. Hit vill vi flytta Fässbergsgymnasiet, kulturskolan och eventuella ytterligare utbildningsverksamheter. Det möjliggör en förtätning av bostäder på den plats där Fässbergsgymnasiet ligger idag.
Vi har här lagt ut alla bilder och skisser så att du kan ta del av dem. Tveka inte att komma med synpunkter på våra idéer. Maila till vårt kommunalråd patrik.karlsson@molndal.se


Vi kommer nu att jobba vidare med att mer i detalj studera hur man kan utveckla olika delar inom Papyrusområdet med bostäder, verksamheter, handel i kombination med smarta energilösningar. Vi har även idéer på hur man kan utnyttja vattenkraften och vattnet i området. Men det återkommer vi till. Vill du vara med i vårt arbete går det bra att höra av sig. 

GP hade en artikel i ämnet den 23 november. Läs den artikeln här!

Här följer våra bilder:
Översiktsbild av plan för hållbar utveckling av centrala Mölndal
En något fördjupad översiktsbild

Här följer några fördjupningsbilder av olika delar av förslaget:
Biltrafiksystem
Kollektivtrafik
Hållbarhet
Ny bebyggelse
 
Här följer skissbilder och fotomontage av delar av förslaget:
Tunnelmynning i E6:an i Åbro
Tunnelmynning vid Mölndals brandstation
Tunnelmynning vid Mölndals Museum
Kunskapsscentrum byggnad 10
Motivbild inne i området vid forsen

 

/ Socialdemokraterna Mölndal

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-06 21:03