Skrönor från Papyrus 4-6

4. En eftermiddag gör Doktor Malmström ett av sina sällsynta besök på fabriken. Han hejdas av en förman som ville att doktorn skulle gå och prata med en av killarna på avdelningen. Han klagade alltid på ont i ryggen men gick inte till läkare. Förmannen misstänkte att killen ”fejkade” för det onda kom alltid vissa dagar och tider, ofta när det var trav på ÅBY.
Malmström gör en okulär besiktning mitt på fabriksgolvet. Han trycker och känner och drar. Killen pekar långt ner i ryggslutet för att visa var smärtan brukar komma. Han blir lite orolig att bli avslöjad som lögnare så han säger tyst till doktorn att det kanske är njursten som ger det onda. Malmström som hade en väldigt hög röst säger så alla på avdelningen hör. – Tror Du njurarna sitter nere i röva.

5*. På 1970-talet startade Mölndals kommun, SOAB och Papyrus en företagshälsovård på Bergmansgatan. Jag kom att sitta i styrelsen som fackets representant, för verksamheten. Det anställdes företagssköterska, laboratoriesköterska samt D.k Ralf Blomqvist. Många tyckte bra om honom medan andra vägrade besöka honom. Oavsett vilket besvär en patient hade berodde det enligt Blomqvist på rökningen.

En patient med utvecklad knäartros skickades hem med order att sluta röka innan han fick remiss för operation. En dag kommer till mig en deputation med 10 kvinnor från Sortersalen, i spetsen för en storgråtande kvinna. Kvinnorna krävde att jag skulle ta tag i Blomqvist som kallat den gråtande kvinnan för fet vid ett besök under dagen. Jag ringer Blomqvist som bekräftar att han kallat henne fet. Bakgrunden var att hon besökt honom för normal hälsoundersökning och det konstaterades att hon var överviktig. Hon fick dietprogram, råd att motionera och ett återbesök om två månader. När hon kom hade hon ökat vikten med 3,5 kg. När Ralf kritiserade henne säger hon att hon alltid haft tung benstomme. Då säger Ralf att det har hon inte alls. Utan kort och gott att Du är för fet.

6*.
Den nya kemikalieinspektionen kom på 1970 talet ut med symboler på alla farliga kemikalier. Gift hade en döskalle, frätande ämnen hade droppar, som föll på ett underlag som frättes bort. Brandfarliga vätskor illustrerades med lågor etc.

Respekten för kemiska hälsorisker var låg på bruket. Men klev upp i pappersmaskinerna med kaustiksoda i spänner utan lock för rengörning av valsar, samtidigt som kollegor fanns under och kunde få frätskador om man stjälpte ut sodan. Nu kom plötsligt killarna till mig med en liten flaska som rymde 2 dl men hade en döskallesymbol. 
Alla började efter de nya symbolerna kom, att diskutera hur farliga ämnen man hanterade. Som skyddsombud skulle jag förklara och informera om hur man skyddade sig.

Doktor Blomqvist lovade att komma till Folkets Hus en kväll och ge medicinska synpunkter på kemikalierna som användes. Den lokal som fackföreningen bokat fylldes redan en timma före utsatt tid. Folk välde in och vi tvingades byta lokal för att alla skulle få plats.
  
Blomqkvist började med att säga att ”vatten är ett farligt gift som omger hela Visby stift”. Många började titta på varandra och flera som tagit kemikalier med sig för att få dem riskbedömda såg arga ut. Ralf fortsatte med att säga ”Det farligaste giftet på Papyrus är alkoholen”.  Mer än 2/3 delar av deltagarna reste sig direkt och lämnade lokalen.

Björn Wall

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-29 10:07