Ang. äldres situation i vårt samhälle

Inom Veteranernas Socialdemokratiska förening har vi på våra möten och studiecirklar diskuterat de problem som uppstår när kroppar säger ifrån, när man inte kan gå i trappor längre, när man blir beroende av andra för sitt livsuppehälle.

I de äldre bostadsområdena med hyres- och bostadsrätt finns i regel inga hissar installerade. Har man då inte tillgång till några anhöriga som hjälp att handla mat eller ta en promenad, blir pensionären starkt påmind om sin ensamhet. Många trappor blir ett stort hinder för att upprätthålla de goda betingelser som livet ska innehålla för en god social status.

För att få klarhet i hur pensionärerna i Mölndals stad mår bör man genomföra en undersökning om hur tillståndet är bland äldre. Frågeställningen bör då vara om man behöver hemtjänst, städhjälp, kan handla och duscha, kan man klara av sina läkemedel på egen hand? Undersökningen bör ske på dem som är 80 år och äldre.

Med stöd av ovanstående vill vi därför föreslå

* att en undersökning med ovanstående inriktning görs bland stadens innevånare som är över 80 år.

* att Vård- och Omsorgsnämnden uppdrages genomföra undersökningen.

 

Mölndal 2009-05-13
För den Socialdemokratiska gruppen

Kaj Johansson

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-12 07:53