Interpellation till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande

Den 5 mars biföll kommunfullmäktige en motion om att införa volontära insatser i Mölndal. Till motionen fanns en skrivelse från stadens folkhälsoplanerare där det föreslogs att detta skulle ske i projektform. En person skulle anställas till 50 % och den organisatoriska tillhörigheten skulle vara Kultur- och Fritidsförvaltningen. Projektstart skulle vara augusti 2008.

Efter det har jag inte hört ett ljud om detta. Min fråga är nu vad som hänt i ärendet.
 
Är verksamheten upprättad?
Har den marknadsförts?
Hur många volontärer är engagerade inom respektive område?

Mölndal 2008-10-06
För Socialdemokraterna

Patrik Karlsson

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-12 07:46