Motion angående promenadstråk runt Stensjön

Nu planeras att gräva ner elledningar längs med strandvägen vid Stensjön. I samband med detta tycker jag man borde möjliggöra ett promenadstråk runt hela Stensjön. Med ganska små medel kan man förbättra och säkerställa det.

Bara genom att fixa övergångsstället mellan Strandvägen och Sågdalsgatan över Pixbovägen gör att man på ett säkert sätt kan ta sig promenerandes runt Stensjön. Det är idag många barnfamiljer som korsar Pixbovägen på just detta ställe för att ta sig till badplatserna runt Stensjön så ett iordningsställande av ett övergångsställe skulle ge flera positiva effekter.

Det kan också finnas fler mindre justeringar som kan behöva göras för att få ett bra och komplett promenadstråk runt Stensjön, eventuellt kan vissa delar behöva belysning.

Jag föreslår att Gatukontoret får i uppdrag att redovisa och genomföra en utveckling av ett promenadstråk runt Stensjön enligt motionens intentioner.

 

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen


Patrik Karlsson
Gruppledare

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-12 07:51