Motion angående utveckling av Lindome centrum

Den befintliga bebyggelsen i Lindome centrum byggdes på sjuttiotalet. Den är nu i behov av upprustning, utveckling och förnyelse. I Mölndals stad pågår just nu flera utvecklingsprojekt, bland annat av Mölndals centrum och Kållereds centrum.

De centrumutvecklingarna sker ju i samverkan med medborgare, fastighetsägare och näringslivet. Mycket har blivit till nytta för medborgarna som är i behov av moderna och ändamålsenliga centrum för sitt kulturella liv, men också för sina shopping- och servicebehov. Vi anser att det nu är dags att starta ett liknande arbete för att utveckla Lindome centrum.


Vi föreslår därför att Lindome centrum blir föremål för en utvecklingsprocess likt den i Kållered och Mölndals centrum.


Mölndal 2008-11-10

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Kerstin Spiliopoulos / Ralf Lorentzon / Lisbeth Årgårdh         

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-12 07:49