Visa:

Eva Johansson (S) ställer en interpellation till Kenneth Wallin (M)

2012-10-09
Eva Johansson ställer på kommande fullmäktige, den 10 oktober, en interpellation till Vård- och ...

Ang. äldres situation i vårt samhälle

2009-10-12
Inom Veteranernas Socialdemokratiska förening har vi på våra möten och studiecirklar diskuterat de ...

Motion angående promenadstråk runt Stensjön

2009-10-12
Nu planeras att gräva ner elledningar längs med strandvägen vid Stensjön. I samband med detta ...

Motion angående utveckling av Lindome centrum

2009-10-12
Den befintliga bebyggelsen i Lindome centrum byggdes på sjuttiotalet. Den är nu i behov av ...

Motion angående Mölndas stads organisation

2009-10-12
Mölndals stads koncernbolag Kvarnfallet är en viktig del i stadens verksamhet. Som moderbolag till ...