Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Sveriges Kristna Socialdemokrater – Tro och Solidaritet är en av fyra sidoorganisationer till Socialdemokraterna i Sverige. Vi är inget eget parti men inte heller en fristående folkrörelse. Genom sin öppenhet kan förbundet betecknas som landets största ekumeniska rörelse, där alla socialdemokrater oberoende av trosinriktning är välkomna som medlemmar.

Förbundet är organiserat i distrikt och grupper i huvudsak motsvarande partiets indelning i distrikt och arbetarekommuner.

Rörelsens valspråk är ”Bär varandras bördor” och kärnan i vår ideologi är sambandet mellan tro och politik.

Vi vill uppmuntra och utmana socialdemokratin att tänka nytt, att vara radikal och inte fastna i gamla hjulspår. Vi skall vara det obekväma alternativet i svensk politk och vi ska vara den sten i skon vårt eget parti behöver.

Tro och Solidaritetsgruppen i Mölndal  samlas ett par gånger i månaden och tar upp aktuella samhällsfrågor. Vi deltar i partiets rådslagsarbete och bedriver studiecirklar, som är öppna för alla medlemmar i arbetarekommunen. 


Styrelse

Ordförande: Göte Johansson

V ordf. Barbro Strand

Sekreterare: Ann-Marie Hallin

Kassör: Anita Nilsson

Studieorg: Bertil Olofsson

Ledamot: Gun Andersson

Har du frågor kring vårt arbete eller vill bli medlem? Välkommen att kontakta oss ordf. Göte Johansson tel. 0703 992217

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-10 19:41