Kvinnoklubben

Mölndals Kvinnoklubb vill verka för att alla kvinnor ska få det bättre. Genom att engagera oss i de politiska beslut som tas i kommun, region, riksdag och EU utvecklas vi som klubb och individer. Vi träffas en kväll varannan månad för att lära oss mer om aktuella politiska frågor. Det är inte alltid vi tycker lika men vi slipar våra argument tillsammans.

I kvinnoklubben Mabel i Mölndal kan alla vara med gammal som ung. Ibland träffar vi våra vänner i Fritsla-kvinnoklubb och gör en trevlig resa ihop. Alltid aktuellt hos oss är det internationella arbetet. I det engagerar vi oss på olika sätt och det avspeglar sig i vår medlemsgrupp. Vi är representerade i kvinnodistriktets styrelse genom Marie-Louise Lindholm.

Vill du vara med i kvinnoklubben?
Kontakta: Lisa Andersson, rogerlisa44@gmail.com, telefon 070-427 77 29
eller Monica Grangrund, 076-715 35 19, 076-199 46 11 , monka.g@hotmail.com

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-16 19:57