Lindome S-förening

Lindomes Socialdemokratiska förenings upptagningsområde består utav Lindome och Hällesåker. Vi diskuterar och tar upp både lokala frågor som rör Lindome och Hällesåker samt övriga politiska frågor som rör vår vardag. 

Vill du kontakta föreningen är du välkommen att ringa föreningens ordförande,Tomas Angervik  som kan nås på tel: 0709-49 91 76

Föreningen har sina möten på Dotegården 41 i Lindome.

Årsmötet 2016 beslutade om att utse följande styrelse


Ordinarie ledamöter
Ordförande Thomas Angervik 2015-2017
Kassör Bernt Runberg 2016-2018
Sekreterare Marita Gustafsson 2015-2017
Ledamot Magnus Ahlberg 2016-2018 (vice ordförande)
Ledamot Lars Möglebust 2015-2017 (studieansvarig)
Ledamot Malin Reinholdsson 2015-2017
Ledamot Ulla-Britt Thor 2016-2018 (studieansvarig)

Ersättare
Stefan Gustafsson 2016-2017
Barbro Lundqvist 2016-2017
Kent Bodin 2016-2017
Bertil Olofson 2016-2017

Revisorer
Maj Keidser 2015-2017
Jan-Åke Johansson 2016-2018

Ersättare
Rolf Roos 2016-2017
Thomas Svensson 2016-2017

 

Medlemsmöten

27 april (on)
24 maj (ti)
14 september (on)
25 oktober (ti)
30 november (on)
18 december (sö) Grötmöte
18 januari (on) 2017
26 februari (sö) 2017 Årsmöte

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-09 16:56