Styrelsen

Socialdemokraterna i Mölndal, eller Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun som är det korrekta namnet, har en styrelse som valdes på årsmötet i mars 2016 och består av 17 personer. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden.

Här kan du se vilka som ingår i styrelsen och vilka funktioner de har.

Ordinarie ledamöter:

Ordförande (VU)

Vice ordförande 

Kassör (VU)

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot


Ersättare:

Sekreterare (VU) 

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Pernilla Övermark

Bernt Runberg 

Solveig Hallin

Stefan Gustavsson

Jan-Erik Lindström 

Marie Östh

Lennart Wallensäter

Patrik Karlsson                                           

Stefan Gustafsson

Rasha Riad Sandén

Ove Dröscher

 


Hasse Nygren

Tomas Angervik

Harri Ikonen

Elpida Georgitsi

Kåre Widenqvist 

Göte Johansson

 


Funktioner:

Studieledare


Internationellt ledare/grupp


Facklig ledare

Fackliga utskottet 

 

Hemsideansvarig

Fanbärare  


Kampanjledare/grupp


IT/Media

Kommunkontakt

Erlandermedaljansvarig

Rasha Riad Sandén,
Jan-Erik Lindström

Bernt Runberg,
Kåre Widenqvist

Elpida Giorgitsi

Tomas Angervik, 
Harri Ikonen,
Kristin Berg.

Patrik Karlsson

Göte Johansson,
Rasha Riad Sandén 

Lennart Wallensäter,
Kåre Widenqvist

Tomas Angervik

Pernilla Övermark

Ralf Lorentzon

 

Arbetarekommunens revisorer:
Ordinarie:
Hans Pettersson
Bengt Odlöw
Lovisa Rambjer  

Ersättare:

Royne Borgvall
Ellen svensson
Kaj Johansson
 

 

Sammankallande i de olika valberedningarna
Fyllnadsval till kommunfullmäktige: Bernt Runberg
Valberedning Arbetarekommunens styrelse: Jan-Ove Berg