Veteranernas S-förening

Vi är en förening inom Socialdemokraterna i Mölndal som träffas och diskuterar aktuella händelser i vår närhet och omvärld. Vi skriver motioner och gör framställningar om det vi tycker skall förändras till människornas bästa. Vi har föreningsmöten cirka en gång per månad där vi tar upp aktuella politiska händelser som vi tycker berör oss och andra i sin livssituation och som vi gärna vill förändra till människors bästa. Vi gör studiebesök runt om i vår bygd och omgivning för att vidga vår syn på omvärlden och förstå det som händer och sker runt omkring oss. Vi startar studiecirklar i de ämnen som ger oss kunskaper om det som sker runt omkring oss och därmed förutsättningar att förbättra och förändra vår situation i själva livet.Livslinjen

Så kallar vi socialdemokrater vårt politiska program för att vår politik berör människorna genom hela livet. För många människor kan omvärlden vara svår att leva i. Då skall politiken underlätta tillvaron i själva livet. Vi har aldrig förut haft ett samhälle med så många år av aktivt liv efter arbetslivet. Visionen måste vara att det skall präglas av frihet och trygghet. Frihet för var och en att själv forma sitt liv. Trygghet så att ingen ska behöva ängslas eller vara orolig för sin försörjning eller för att inte få den vård och omsorg de behöver.

Styrelse och övriga funktioner

Ledamöter:

Ordförande:                        Kaj Johansson                     tel- 031-873 350

Vice ordf.                             Gunnar Hallsberg                tel. 031-795 0949

Kassör:                                Royne Borgvall                     tel. 031-948 560

Studieorganisatör:             Hans Pettersson                 tel. 031-715 0304

Medlemsansvarig:             Ingemar Malmberg             tel.031-271 509

Sekreterare:                        Kaj Johansson

Ledamot:                             Marion Carlsson                 tel. 031-795 2439

Ersättare:                            Ulla Englund                                            tel.031-876 972

 

Revisorer:

Ralf Lorentzon                                                               tel. 031-879 546

Inga-Britt Virtanen                                                        tel. 032-879 546

 

Valberedning:

Lars-Erik Möse                                                              tel. 031-276 016

Thommy Johansson                                                    tel. 070-6211821

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sidan uppdaterades senast: 2015-04-09 16:58