Vår politik

(S)ödra Öland satsar framåt

Jobb och framtidstro

 • 90 nya hyresrätter i olika storlekar.
 • Höja lägstalönen för kommunalt anställda.
 • Kostnadsfri kollektivtrafik för ungdomar.
 • Bredbandsfiber på lika villkor i hela kommunen.
 • 30 yrkesintroduktionsjobb för ungdomar årligen.
 • Gröna jobb genom stärkt småföretagsamhet.
 • Rätt till heltid för kommunens anställda.
 • Kvalitetssäkra kommunen mot rasism.
 • Starta utvecklingscenter för nyanlända.
 • Ta initiativ till ornitologiska utbildningar.
 • Inrätta vikariepool för lärare.

 

Barn, unga och utbildning

 • Öka personaltätheten och minska gruppernas storlek i förskolan, grundskolan och på fritids.
 • Höja lärarnas löner samt satsa på kompetensutveckling och ny teknik.
 • En kommunal 7-9-skola ska finnas i Färjestaden.
 • Öka beredskapen för att ta memot fler asylsökande ungdomar.
 • Simskola ska erbjudas alla barn.
 • Finansiera asylsökande ungdomars gymnasiestudier.
 • God tillgång till barnomsorg på obekväma tider.
 • Öka tillgängligheten till fritidsgårdarna.

 

Vård och omsorg

 • Stimulera byggande av trygghetsboenden.
 • Fler platser i särskilt boende i Färjestaden.
 • Utveckla Alungården till centrum för äldrehälsa.
 • Höja personaltätheten inom särskilda boenden.
 • Provtagningsmöjlighet och medicinsk service ska finnas vid Alungården.
 • Inrätta två landstingdrivna vårdplatser inom särskilt boende.

 

Miljö och transport

 • Intensifera utbyggnaden av vatten och avlopp.
 • Klimatsmart omställning av kommunens bilar och kollektivtrafik, t.ex. till biogas eller el.
 • Stärkt närtrafik på södra och östra delen av ön.
 • 50 % närproducerade och ekologiska råvaror i tillagningsköken.
 • Bygga ut biogas, vindkraft och solenergi.
 • Tillsätta ett råd för den yttre miljön i kommunen.

 

Turism och kultur

 • Skapa en mötesplats med nytt bibliotek i Färjestaden.
 • Utse Mörbylånga centralort till kulturcentrum för södra Öland.
 • Etablera ett världsarvscentrum.
 • Kommunens badplatser ska ha hög standard.
 • Fler kommunala sommarjobb för ungdomar.
 • Utlysa en årlig kulturfestival.
 • Inrätta arbetsstipendier för kulturarbetare.
 • Stärka turismen runt ornitologin.
 • Tillsätta ett kulturråd.