Studier

Medlem i Socialdemokraterna och vill lära dig mer?
Gå en medlemsutbildning

En rolig och viktig del med att vara medlem i Socialdemokraterna är de studier som man får möjlighet att delta i. För att du som medlem ska få bättre förutsättningar att påverka politiken och bli en aktiv medlem, samt träffa andra som liksom du vill lära mer om Socialdemokraterna så genomförs medlemsutbildningar i Örebro län.

Det finns en grundutbildning och en vidareutbildning. Medlemsutbildningen hålls över två dagar med övernattning däremellan. Den sociala samvaron är en viktig del i medlemsutbildningarna. Utbildning, mat och logi är kostnadsfri för den enskilda deltagaren och finansieras genom partistöd och folkbildningsmedel från ABF.

Datum för medlemsutbildningar 2013

Anmälan sker senast två veckor före angivet datum. Anmälan är bindande.

18-19 Maj Grundutbildning samt Vidareutbildning
5-6 Oktober Grundutbildning
30 November-1 december Grundutbildning samt vidareutbildning

Du är varmt välkommen att hänga på redan nästa utbildning! Anmälan görs via respektive arbetarekommun eller direkt till Ulrika Sandberg ulrika.sandberg@socialdemokraterna.se För frågor går det också att ringa på mobil 0730-683500 eller arbete 019-167117.