17 juli 2013

SJUTTONDE I SJUNDE 2013 I NORBERG

SOLIDARITETEN ÄR GRUNDEN KÄRNAN ÄR FACKET

Arbetarkommunen i Norberg har sedan 1988 låtit hedra minnet av den stora strejken 1891-92 genom att samlas vid en minnessten i skogen där arbetarna hålla hemliga möten för att undkomma förföljelser av polis och gruvförvaltning för sitt fackliga engagemang.

Samlingen äger rum den 17:e juli klockan 17.00 varje år.

2009

genomfördes minnesdagen tillsammans med Folket i Bild kulturfront som hade ett för möte på Elsas konditori, detta möte där författaren och skrivställaren Jan Myrdal medverkade kom att leda till att en lokalavdelning av Folket i Bild kulturfront bildades för Västmanland Dalarna. Detta år genomfördes även en guidad vandring i den stora Strejkens fotspår.

2010

fortsatte och utvidgades samarbetet nu som tidigare med Norbergs arbetarkommun i spetsen tillsammans med Folket i Bild Kulturfront, ABF, tidningen Tvärdrag och LO lokalt. Programmet bestod av Guidad vandring i strejkens fotspår med diktläsning av  Jenny Wrangborg, tal av Daniel Suhonen tidningen Tvärdrag och tal av Jannika Fahlander Handelsanställdas förbund.

2011

den 17:e juli en söndag. Föreläsare var Martin Viredius från transport. Tobias Baudin förste vise ordförande kommunal. Maria Bosdotter LO Stockholm. Teaterföreställnigen ” Den röda vallmon” Lycklig ungdom. Författarna David Eriksson och Arne Andersson.

I vår tid ställs den fackliga kampen inför stora utmaningar, vi har för avsikt att med föreläsningar och kulturinslag.

2012

Görgen Zilén från Byggnads talade under rubriken "Byggnads strejk 2012". Därefter blev det träff i Tingshuset med föreläsning var P-O Tellander ordförande i FiB Västmanland/Dalarna med anledning av att FiB, Folket i Bild/Kulturfront firade 40 år. Görgen Zilén, Byggnads förde samtal med deltagarna.

Därefter framförde Lycklig Ungdom tillsammans med Leif Stålhammer texter och musik av bland andra Bertold Brecht, Arnold Ljungdahl och Arne Andersson.

 

Endast genom Solidaritet kan vi flytta fram Folkets positioner och stärka en välfärd för alla. På den minnessten som restes i Norbergs Folkets Park. Tjugofem år efter den stora strejken står bland annat att läsa:

Solidariteten det vackra i denna strid,
Låt den alltid leva och bestå
Rannsaka dej själv
Vad gör du
För arbetarklassens befrielse.

Vi låter dessa ord vara ledstjärna för en helg som skall belysa historien och formulera mål för framtiden.

Arrangörer: Norbergs arbetarkommun, Folket i Bild Kulturfront, LO kommitten, ABF och Bergslagens folkhögskola.

Se progammet här

Sidan uppdaterades senast: 2012-07-10 18:58