Allhall

Den 10/10 hölls första mötet om Allhallen

Bakgrunden till det hela är att Norbergs kommun 2011 lade bygget av en ny idrottshall på is på grund av det då rådande dåliga ekonomiska läget. Klackbergshallen, som kommunen hyr ett visst antal timmar av per år för idrottsverksamhet, har sagt upp kontraktet och förhandlingar pågår om förlängt avtal.

Ett tips från en kommunstyrelseledamot kom in om att en annan möjlighet fanns att få till ett hallbygge. I Holmsjö i Blekinge, gick föreningar, företag och privatpersoner ihop och byggde en hall som nu inrymmer både idrottshall, boulebana och skyttebana inomhus, ungdomsgård och mycket annat. Kommunen som Holmsjö tillhör, gick in med ungefär hälften av vad hallen kostade. Hallen kostade drygt 20 miljoner kronor att färdigställa. Föreningar och privatpersoner har förbundit sig att driva anläggningen och den drivs som en ekonomisk förening.

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson har avgivit ett muntligt löfte att föreslå att kommunen går in med 10 miljoner om man får övrig finansiering från annat håll.

På kommunstyrelsen den 9/9 tillsattes en grupp om fem, från olika partier, att ta reda på intresset hos föreningar och företag att göra något liknande. De utsedda från KS är: Elizabeth Pettersson, Olle Rahm och Kent Christensen Lindegaard (S), Ulf Olofsson (C) och Mats Guss (FP). Rapport ska in till Kommunstyrelsen i december 2013.

Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet har även fått tilldelat 45 000 kronor till en förstudie om idrottshall, pengar som kan användas till studiebesök etc.

Liknande projekt har tidigare genomförts i Hovmantorp i Småland samt i Enviken i Falu kommun. I Hovmantorp har hallen funnits i fem år och Holmsjö inspirerades av dem att bygga en egen hall.

Finns intresse? Absolut. En genomgång av de olika föreningarna gjordes och man fördelade vilka som skulle kontakta personer från dem.

Nästa möte: 31/10 klockan 19.00 på Solbacksallén 14.

På mötet ska representanter från de tillfrågade föreningarna vara med. Vi vill dessutom ha fler intresserade som kan tänkas vilja vara med.

Är du intresserad av att delta i projektet? Eller känner du nån som skulle vilja vara med?

Kontakta mig på bettan525@hotmail.com, 070-534 48 98 eller kom till partilokalen den 31/10. 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-14 21:17