Sånger

Arbetets söner

Arbetets söner, sluten er alla
till våra bröder i Syd och i Nord!
Hören I ej hur mäktigt det skalla
ut över världen, befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften "Bed och försaka"
länge oss nedtryckt i mörker och nöd
:/:Människovärdet vi fordra tillbaka,
kämpa för rättvisa, frihet och bröd.:/:

Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik;
hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor, rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalvens stod
kämpen med glödande känslor och mod!
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana,
fältropet genom nationerna går.
:/:Sluten er under vår enighets fana
fällen ej modet och segern är vår!:/:

 

Solidaritetssången

Solidariteten, det vackra i denna strid
må den alltid leva, leva och bestå!
I sju månar stredo Norbergs arbetare.
För människovärde
för frihet och rätt.
Rannsaka dig själv!
Vad gör du för arbetarklassens frigörelse?
Solidariteten, det vackra i denna strid,
må den alltid leva, leva och bestå.

Texten ovan är från Spelet om Norbergsstrejken. Ursprunget är dock den text som finns på minnesstenen i Folkets Park i Kärrgruvan

Sidan uppdaterades senast: 2011-07-15 13:15