Distriktskongressen 2012

Rapport från Distriktskongressen 2012-04-21

Vi var tio stycken i år och kongressen hölls i Hallstahammar. Totalt var det 170 ombud. Vi hälsades välkomna av Catharina Pettersson, KS-ordförande i Hallsta som sedan lämnade över till Lasse Eriksson som delade in alla ombud i två lag, ett blått och ett rosa. Därefter bjöds det på Canzaquiz, en blandning av ”Så ska det låta”, frågesport om Hallstahammar och allsång. Rosa laget, där Norberg fanns med, vann förstås.

Då förlustelserna var över, vidtog allvaret och Sven-Erik Österberg öppnade kongressen. Först var det sedvanliga årsmötesförhandlingar såsom val av dagordning, arbetsordning och val av presidium, samt verksamhetsberättelser, bokslut och annan formalia.

Sedan kom punkten Förslag väckta av partistyrelsen där kongressen hade att ta ställning till stadgeändringar.

I förslaget var de största förändringarna:

  • att ombuden från och med att de nya stadgarna antagits är 149 stycken
  • att ordförande och representantskapet ersätts med ett förtroenderåd om 49 stycken
  • att antalet ersättare i distriktsstyrelsen är fem istället för tre.

Förslaget till nya stadgar antogs, men ett ombud gav en liten passus om att de gamla stadgarna inte följde med handlingarna så att ombuden hade chans att jämföra.

Andra förslag från distriktsstyrelsen var att man i kommunerna ska verka för ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet, samt att inga arvoden utgår för ledamöter eller ersättare i distriktsstyrelsen.

Båda förslagen antogs.

Magdalena Andersson. Foto: Åsa Eriksson

Kongressen hade denna dag bjudit in Magdalena Andersson, ny ekonomisk politisk talesperson. Hon talade om regeringens budgetförslag som hon beskrev som en ”tunn soppa”. Trots alla löften om nya jobb i och med jobbskatteavdragen och den sänkta restaurangmomsen så är arbetslösheten högre idag än när regeringen Reinfeldt tillträdde. Man satsar resurser på dem som redan har. Ett exempel, vi har 25% ungdomsarbetslöshet i Sverige. Då satsar regeringen på sänkt arbetsgivaravgift. Ett bra tal av en förtroendeingivande talesperson.

Sedan var det dags för lunch och det serverades pannbiff med lök. Mycket gott tycker undertecknad.

Då förhandlingarna återupptogs efter lunch var det dags att behandla inkomna motioner. I år hade Norberg inte mindre än tre egna motioner.

En motion hade skrivits av Eva Pålsson och Ingrid Falquist, Samhället där alla vi och vi vill ha ett bra land att leva i. Motionen belyser nedmonteringen av infrastrukturen och serviceområden såsom posten och apoteken. I motionen föreslår motionärerna kongressen att besluta

  • Att redan genomförda förändringar utvärderas utifrån människans och samhällets perspektiv
  • Att när utvärderingarna visar att situationen inte är bra, så ska vi socialdemokrater ändra vår politik så att sakernas tillstånd förbättras så den gagnar alla medborgare.
  • Att nya förslag om privatiseringar och utförsäljningar alltid först ska vägas mot tänkt nytta för samhället, alla berörda människor och alla landsändar.

I distriktsstyrelsens svar står att partiet ändrar sin politik efter samhällets förändringar och att man försöker skapa opinion angående grundlagsbeslutet om offentlig egendom. Styrelsen ansåg att man besvarat motionen. Eva Pålsson äntrade talarstolen och påtalade att ett jämlikt samhälle är det bästa samhället. Detta fick distriktsstyrelsen att dra tillbaka sitt yrkande och istället yrka på att bifalla motionen. Kongressen biföll motionen på alla punkter.

Nästa motion från Norberg gällde gruvnäringen. Åsa Eriksson hade skrivit den och påtalar i motionen vikten av att en del av de pengar som gruvbolagen tar ut i vinst ska tillfalla kommunen där de bedriver sin verksamhet.

Som svar på detta hade distriktsstyrelsen jämfört med att många vindkraftbolag avsätter en procent till bygden är vindsnurrorna står. Vad gäller gruvnäringen kan en lag om sådant eventuellt leda till minskad prospektering i framtiden. Man har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en nationell strategi för gruvnäringen, vilken ska presenteras i slutet av detta år.

Kongressen biföll distriktsstyrelsens förslag.

Den tredje motionen från Norberg handlade om krisen i partiet och att vi faktiskt stod utan partiledare ett bra tag. Arne Pettersson hade skrivit en motion om att vid val av partiledare samtidigt välja en vice ordförande samt att kongressombuden ska vara ombud fram till nästa kongress.

Distriktsstyrelsen anser att partisekreteraren är väl lämpad att ta över partiet under tiden och att om man väljer en vice ordförande så ska den nästan per automatik bli nästa partiledare då företrädaren avgår. Kongressen avslog motionen.

Men två av tre är väl inte så dåligt?

Sedan följde val av distriktsstyrelse där Sven-Erik omvaldes till ordförande och samtliga sex ordinarie ledamöter, däribland Kenneth Östberg, också omvaldes.

Kenneth Östberg valdes till studieorganisatör och Frida Jansson valdes in i distriktets valberedning.

Kongressen avslutades sedvanligt med att sjunga Internationalen och allt var färdigt strax före klockan 16.00.

Nedskrivet av
Elizabeth Pettersson, ombud på kongressen

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-21 18:42