Reportage Första maj 2015

På grund av vanligt första maj-väder som består av kyla och regn valde (S) i Norberg att fira inomhus i år.

Vi var i Tingshuset i Norberg där Bergslagens Folkhögskola håller till.

Temat i år var "Solidaritet för fred och rättvis fördelning".

Start strax efter 12.30 med musik av "Lycklig ungdom". Gruppen består av Malin Loman och Ellinor Eriksson.

Malin och Ellinor spelar

Alla talare detta år är kvinnor

Först ut var Åsa Eriksson, kommunalråd i Norberg. Hon talade om vårt mottagande av människor som flyr. Alla länder måste hjälpa till, men att vi i Sverige också har ett stort behov av att människor kommer till vårt land. Fler människor kommer att gå i pension den kommande perioden än de som kommer ut på arbetsmarknaden. För att kunna upprätthålla vår egen välfärd är vi beroende av andra.

Åsa Eriksson

Nästa talare var Amanda Lindblad från SSU och oppositionspolitiker i skolfrågor i Sala. Hon talade om det nödvändiga i att låta människor få möjligheten att utbilda sig även i högre ålder. Man har inte samma yrke hela livet längre utan byter inriktning flera gånger under arbetslivet. Då kan man från regeringshåll inte minska antalet högskoleplatser eller försämra möjligheterna att läsa upp betygen eller för den delen inte låta yrkesprogrammen på gymnasiet inte vara behörgihetsgrundande.

Amanda Lindblad

Tredje talare var Cilla Rodin, ordförande i Kommunal Begslagen. Hon talade om att mäns och kvinnors arbete värderas olika. Mäns arbete värderas alltid högre. En sådan sak är arbetskläder. I många kommuner saknar till exempel hemtjänstens personal arbetskläder medan en vaktmästare inom samma kommun självklart ska ha sådana.

Att mäns arbete värderas högre visar sig senare i pensionskuvertet. Inkomstklyftorna måste minska.

Cilla Rodin

Sist ut var Maj-Britt Theorin. Hon är engagerad främst i utrikes–, försvars- och och fredsfrågor. Som politiker har hon bred erfarenhet från såväl riksdag som Europaparlamentet.

Maj-Britt talade om vikten av Sveriges alliansfrihet. Man försöker nu smyga in oss i Nato bakvägen vilket inte får ske. Sverige hade först fredsbevarande uppgifter i Afghanistan med 40 soldater. Nu är de 10 000 och vi är i krig.

Allt detta hör ihop med mänskliga rättigheter. Utan mänskliga rättigheter ingen frihet. Utan mänskliga rättigheter ingen fred.

Maj-Britt Theorin

Firandet avslutades med varm korv och kaffe.

Klockan 15.00 i samma lokal hölls ett öppet möte med Maj-Britt under parollen "Alliansfrihet ut - kärnvapen in".

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-01 18:28