Uttalande 2009-03-29

Norbergs socialdemokratiska arbetarekommun har vid sitt årsmöte den 29 mars 2009 antagit följande uttalande:

Det som pågår är historiens största förmögenhetsöverföring från de många till de få.

Efter avreglering av finanssektorn och en förhärskande nyliberalism har de gemensamt ägda förmögenhetsbildningarna gödslat finansmarknaden med pengar där kortsiktiga vinster har varit ledstjärnan.
Utförsäljning och plundring av gemensamma tillgångar såsom bostäder, elbolag, skolor, sjukvårdsverksamhet, apotek och pensionsfond är talande exempel.

Ur detta har en roffarkultur utvecklats med ett kotteriväsen som i första hand ser till sin egen vinning och eget bästa där de utvecklat ett löne-, bonus- och pensionssystem som är helt oacceptabelt.
Välfärdssamhället förutsätter ansvar och ett kollektivt riskbärande för den gemensamma tryggheten då krävs att ingen skall tilldelas 10-100 tals miljoner för att sköta medborgaransvaret.

Det är dags att skapen en motkraft och att de som företräder det gemensamma inte får vara medspelare i förskingringen av våra tillgångar. Den som får ett politiskt förtroende måste verka med moralisk trovärdighet.

Återta makten, ta upp den tappade ideologiska kompassen, återskapa en rättvis solidarisk välfärdspolitik och utforma en tydlig strategi så att vi inte åter hamnar i detta moraliska ekonomiska sammanbrott.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 19:51