Insändare angående dagrehab 7 januari

Ansvaret för Dagrehab för äldre ligger hos Kommunstyrelsens sociala utskott och det är de som har beslutat att den hittillsvarande verksamheten ska upphöra. En utredning har satts igång om hur verksamheten ska se ut i framtiden. Enligt uppgifter från mina partikamrater i sociala utskottet framhålls vikten av att det även fortsättningsvis ska finnas sociala mötesplatser för de äldre samt möjlighet till avlastning för anhöriga. Frågan har inte behandlats i Kommunstyrelsen och jag hänvisar därför till sociala utskottets ordförande för mer information.

Vad gäller den demokratiska aspekten så har alla myndiga norbergare möjlighet att kandidera för politiska partier och fatta viktiga beslut i sann demokratisk anda.

När det gäller valet av plats för den framtida lekparken och mötesplatsen har Kommunstyrelsens Allmänna utskott beslutat att via en webomröstning tillfråga alla myndiga norbergare, eftersom de som undertecknat olika namninsamlingar och upprop inte utgör hela befolkningen. Drygt 1 100 personer har sagt sig vara emot en lekpark vid Norbergsån men rent hypotetiskt kan ju dubbelt så många vilja ha en lekpark precis där. Webomröstningen får visa hur det ligger till och jag hoppas att många tar sig tid att delta i den. Fokusgruppen för lekparken - våra barn - bjuds i nästa steg in att komma med förslag på vilken typ av lekredskap de skulle vilja ha. På så sätt försöker vi folkvalda i Norberg att lyssna och ta intryck innan vi går till beslut i denna engagerande fråga.

Åsa Eriksson (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Norberg 

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-14 20:06