Insändare av Kent Christensen

Allt fler äldre äldre i kommunerna

De som har byggt vårt land och vårt välstånd ska veta att samhället finns där för dem när de egna krafterna och förmågorna tryter. Därför är den kommunala äldreomsorgen ett fundament i den svenska välfärden. Antalet äldre ökar och det gäller även i Norbergs kommun. Alla som vill ska ges möjlighet till ett tryggt boende på äldre da´r. Därför vill vi i socialdemokrater planera för fler platser i särskilt boende. Det kommer behövas inom kort.  

Vi tycker att det är viktigt att de som vårdar sina närmaste får en behövlig avlastning. Därför ska anhörigstödet förstärkas samtidigt som de sociala mötesplatserna för olika generationer behöver bli fler och bättre. Det ber vi om norbergarnas förtroende att genomföra kommande mandatperiod.  

Maten och den sociala samvaron vid måltider är viktig och vi slår vakt om de möjligheter att äta tillsammans som finns på Resedan och Björkängen. Maten ska, så långt som möjligt, lagas från grunden av bra råvaror och därför vill vi avsätta pengar för att förstärka måltidsverksamheten.

Kommunerna är helt beroende av de villkor och resurser som beslutas nationellt. Under den gångna perioden, med en borgerlig regering som väljer skattesänkningar framför satsningar på välfärden, har resurserna varit mer än lovligt knappa. Vi socialdemokrater är övertygade om att vi kommer att uppfylla våra löften till norbergarna om vi får en rödgrön regering i september.

Det är viktigt med en sammanhållen politik från riksdag till kommun, inte minst för att ta bort den orättfärdiga pensionärsskatten som den moderatledda regeringen har infört. Vi socialdemokrater har presenterat en plan för hur vi vill minska och till slut ta bort den särskilda beskattningen av pensioner. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön. Det är vårt löfte till alla Sveriges äldre.

Kent Christensen (S) Norberg 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-14 18:36