Insändare av Tove Winqvist 140611

Vår framtid 

Socialdemokraterna i Norberg tycker det är viktigt att framtidssatsa på ungdomar. Vi vill att det ska finnas möjlighet till arbete och fritid för alla och att valet att bo kvar i Norberg blir självklart.

Vi kommer därför att verka för att Norbergs kommun anställer 15 arbetslösa ungdomar per år och tillsammans med det lokala näringslivet skapar ett trainee-program för att få fler unga i arbete. Vi kommer även se till att det avsätts pengar från kommunens ekonomiska överskott till en social investeringsfond för förebyggande arbete med barn och unga.

Ungdomsrådets inflytande i de kommunala besluten ska självklart öka och vi vill fördubbla anslaget till rådet och öka öppettiderna på UNKAN.

Det har länge funnits en önskan och behov av en mötesplats för människor i olika åldrar. Vi socialdemokrater vill att Mimerlavsområdet blir en sådan mötesplats. För detta område finns idéer om replokaler, rekreationsområde, cykelpark m.m.

Till sist vill vi även öka antalet feriejobb samt fortsätta satsningen på Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer för att rusta våra unga för framtiden.

Vi behöver ert förtroende, både lokalt och nationellt, för att kunna genomföra dessa satsningar och göra Norberg till ett självklart val för våra unga.

Tove Winqvist

Socialdemokraterna Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-18 21:14