Insändare i FP 140723

S vill satsa på yrkeshögskolan för att sänka arbetslösheten

I Norra Västmanland finns många duktiga unga som idag går arbetslösa för att de inte har rätt utbildning för de jobb som finns. En fjärdedel av alla rekryteringsförsök i Västmanland misslyckas för att arbetsgivarna inte hittar den kompetens de söker. Det duger inte.

För allt fler yrken räcker det inte med en gymnasieutbildning. Regeringen har i flera år minskat antalet högskoleplatser och underlåtit att skjuta till tillräckliga medel till vuxenutbildning och yrkeshögskola (YH-utbildning). Tyngdpunkten ska förstås ligga där jobbchanserna är som störst.  Utbildningarna inom yrkeshögskolan leder i mycket hög utsträckning till arbete. Därför vill vi socialdemokrater satsa på fler utbildningsplatser, bland annat inom YH-utbildning.

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) bedriver YH-utbildning på uppdrag av Skinnskattebergs, Fagersta och Norbergs kommuner. NVU har fått avslag från YH-myndigheten på sin ansökan om 35 platser för Avancerad Processoperatör – en utbildning som det lokala näringslivet efterfrågar och som flera unga vill ha. Det innebär att unga människor i Norra Västmanland går arbetslösa i onödan och att våra företag missar chansen till en kompetens som behövs.

Antalet sökande som vill gå en YH-utbildning har ökat flera år i rad men bara en fjärdedel av de sökta utbildningsplatserna kunde beviljas 2012 eftersom regeringen valt skattesänkningar framför satsningar på utbildning. Vi socialdemokrater vill satsa på fler platser inom högskola, vuxenutbildning och YH-utbildning för att rusta människor för framtidens arbetsliv.

Lars Andersson (S) kommunalråd Skinnskatteberg

Marino Wallsten (S) kommunalrådskandidat Fagersta

Åsa Eriksson (S) kommunalråd Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-21 19:31