Insändare i FP 140910

Svar till Mattias Björlestrand

Om Mattias Björlestrand © hade närvarat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni hade han fått information om alla delar i processen kring skolskjutsupphandlingen. Jag redovisade skriftligt alla beslutsdatum och nivåer för beslut, att det inte fanns några volymkrav som utgjorde hinder för mindre företag att lämna anbud och att vårt lokala bussföretag tyvärr inte lämnade något anbud alls. Eftersom det är en allmän handling kan Björlestrand och alla andra som är intresserade begära ut underlaget från kommunkontoret.

Att Björlestrand inte närvarar vid de politiska forum han är vald till är tyvärr ingen ovanlighet. Som exempel kan nämnas att Björlestrand, så vitt jag kan påminna mig, närvarat vid noll (!) möten med Styrgruppen för Tillväxtprogrammet den här mandatperioden. Det är lite pinsamt, tycker jag, när man säger sig brinna för företagarfrågor.

Åsa Eriksson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-11 21:18