Insändare i FP 140915

Som politiker, partimedlem och människa känner jag mig tvungen att säga ifrån när jag ser hur den allt mer fräna tonen i insändare, inlägg på sociala medier och i samtal riktat sig mot kommunalrådet Åsa Eriksson. Hon har ensam fått klä skott för missnöjet mot politiskt fattade beslut, beslut som tagits och godkänts av företrädare för olika partier som är representerade i komunfullmäktige.

Åsa Eriksson är kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen och först på socialdemokraternas lista i Norberg. Socialdemokraterna i Norberg har valt Åsa Eriksson för att hon är kompetent och rätt person för jobbet. Naturligtvis blir det hon som är ansiktet utåt i Norberg. Det är inte samma sak som att hon ensam är ansvarig för den politik som förs i Norberg, inte heller ska hon personligen stå till svars för de beslut som fattas.

Jag är glad för att Socialdemokraterna och Norberg har Åsa Eriksson på positionen som kommunalråd. Hon är oerhört kunnig, professionell och engagerad.

Det känns viktigt för mig som medlem i partiet att faktiskt klargöra, i motsats till vad som antyds eller sägs rakt ut, att vi har en mycket öppen dialog mellan våra medlemmar och att inget beslut fattas bakom ryggen på någon.

Min förhoppning är den att meningsmotståndare, oppositionella eller de som ger luft åt sina åsikter i det offentliga rummet, kan ha detta i åtanke och fortsättningsvis skilja på sak och person.

Tove Winqvist, Socialdemokraterna Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-30 19:26