Till Stefan Attefall

2011-04-03

Protest mot nedläggning av Försäkringskassans servicekontor

Service och närvaro av statliga myndigheter har minskat i landets kommuner det senaste decenniet. Nu aviserar Försäkringskassan att de, p g a fortsatt minskade anslag från regeringen, planerar att lägga ner sina servicekontor. Utvecklingen är mycket oroande och får stora konsekvenser för många medborgare i våra kommuner, inte minst för personer som redan befinner sig i ett utsatt läge. Trots att ärenden kan uträttas via Internet och telefon är det helt nödvändigt att det finns möjlighet att träffa kunnig personal som kan bistå med hjälp och information, förklara beslut och vara en mänsklig kontakt in den ibland snåriga statliga förvaltningen. Det finns även en risk att handläggare, som bara har kontakt med medborgare via telefon och e-post, förlorar relationen med dem man är till för och riskerar att "gömma" sig bakom paragrafer och beslut. Dessutom framgår det tydligt av Förvaltningslagen att myndigheter är skyldiga att ta emot besök.

Den 17 november 2009 överlämnade Lars Högdahl utredningen "Utveckling av lokal service i samverkan" till kommunminister Mats Odell (Se medborgarna – för bättre offentlig service, SOU 2009:92). Högdahl menar att det är av stor vikt att staten är närvarande i alla kommuner. Kommunerna och de statliga myndigheter som har täta medborgarkontakter ska ha minst ett gemensamt, bemannat servicecentrum i varje kommun där medborgarna kan träffa en servicevägledare. Kommunerna kan inrätta fasta och mobila servicepunkter. ”Vi medborgare ska inte behöva finna oss i att bli hänvisade till telefonen och datorn när vi behöver personlig kontakt med en tjänsteman” säger utredaren Lars Högdahl.

Sveriges Kommuner och Landsting driver sedan några år tillbaka ett opinionsarbete, En-gemensam-ingång, som syftar till att skapa en samordning av det arbete som utförs lokalt av Försäkringskassa, Arbetsförmedling och de kommunala verksamheterna ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och flyktingverksamhet. Ett förslag har tagits fram och godkänts av SKL’s styrelse. Remissomgången visar att 90 procent av kommunerna som svarade på remissen är positiva till modellen En-gemensam-ingång. Svarsfrekvensen var nästan 90 procent. I juni 2009 sände Sveriges Kommuner och Landsting till regeringen sitt förslag om "En gemensam ingång". Efter det har det inte hänt någonting i frågan från regeringens sida.

Som företrädare för mindre kommuner utanför storstadsregionerna vill vi uppmana regeringen att tillföra resurser så att servicekontor kan öppnas i samtliga kommuner och att stödverksamheten samordnas till En gemensam ingång.

 

Åsa Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-10 20:55