Insändare i Fagersta Posten 101008

Svar till ”A.I, Norberg” angående nytt liv i Karlberg

När det gäller frågan om ett eventuellt Bergslagens medeltidsmuseum vid Nya Lapphyttan och Karlberg vill jag återigen förtydliga socialdemokraternas åsikt gällande finansieringen: Det behövs externa medel, alltså pengar från regionala och nationella organisationer och gärna några företag, till både investering OCH drift för att det ska bli något medeltidsmuseum i Norberg. Bergslagens industrihistoria är av nationellt och internationellt intresse och det är helt omöjligt för en liten kommun att driva det på egen hand. Om förslaget gillas av de politiska instanserna kommer Kultur och fritidsförvaltningen att undersöka hur stort intresset för medfinansiering är. Dit har vi inte kommit än.

När det gäller skribentens åsikt att samarbetet mellan Nya Lapphyttan/kommunen och Hembygdsföreningen behöver bli bättre kan jag bara instämma. Det ligger i allas vårt intresse att kommunikationen blir bättre och vi har alla ett ansvar för att det blir så.

I förslaget till Bergslagens Medeltidsmuseum finns tankar om en caféverksamhet och det framgår tydligt att det eventuella caféet ska drivas av någon annan än kommunen. Om det är Hembygdsföreningen, någon annan förening eller en entreprenör som är mest lämplig att ansvara för caféet är alldeles för tidigt att sia om. Alla alternativen är fullt möjliga.

Jag ser fram emot att träffa representanter för Hembygdsföreningen och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla Karlberg och Norberg på bästa sätt – för alla.

Åsa Eriksson (S) Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-15 19:24