Insändare i Fagersta Posten 110204

Svar till "Gammal invånare, norbergare"

Skribenten undrar vart Norberg är på väg. Min bild är att Norberg utvecklas mycket positivt just nu: resultaten i grundskolan är bättre än de någonsin varit tidigare. Nya företag startas och arbetslösheten är inte lika hög som i en del andra jämförbara kommuner. Kommunen har en stabil ledning med kloka och kompetenta chefer och en mycket kompetent och ambitiös personal. Ekonomiskt har kommunen gått med ett litet överskott fyra år i rad och vi arbetar långsiktigt för en hållbar framtid.

De politiska partierna i Norberg har slagit fast att den viktigaste frågan är att människor som redan bor här vill bo kvar och att ytterligare några flyttar hit. Anledningen till att detta är så viktigt är att kommunens ekonomi, alltså hur mycket pengar vi har att fördela mellan olika verksamheter, är helt beroende av hur många invånare vi har. Lite förenklat kan man säga att kommunen får mer pengar att använda i verksamheterna ju fler som bor här. Därför är bemanningen inom t ex hemtjänsten beroende av inflyttningen i kommunen!

Hur detta ska gå till kan man ha olika åsikter om men den politiska majoriteten arbetar strategiskt och metodiskt för att göra de klokaste prioriteringarna. I mars börjar kommunen ta emot ensamkommande flyktingbarn och de blir så småningom en grupp om ca 12 barn/ungdomar. Detta gör vi framför allt av solidariska skäl men vi ser också detta som en möjlighet att få fler att välja att bo i vår vackra kommun. Att Bergslagens Folkhögskola har valt att etablera sig i kommunen tror jag de flesta tycker är en riktig fullträff. Norberg har nu en eftergymnasial utbildning inom framför allt scenkonst, antalet arbetstillfällen ökar, unga människor från hela Sverige bosätter sig i Norberg under sin utbildningstid och kanske väljer några av dem att stanna längre. Dessutom får vi som redan bor här fantastiska möjligheter till kulturella aktiviteter av olika slag, både som åskådare och som medverkande. På köpet fick vårt fina Tingshus en ansiktslyftning och det var minsann på tiden.

Visst finns det mycket kvar att utveckla på flera olika håll och det arbetet pågår ständigt i kommunen. Trots bekymren är jag fullständigt övertygad om att Norberg går en ljus framtid till mötes. Jag hoppas att ”Gammal invånare, Norberg” vill vara med i den utvecklingen.

 

Åsa Eriksson (S)

Kommunalråd Norberg 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-15 19:28