Insändare Fagerstaposten 090319

Det är glädjande att ”Kommuninvånare, Norberg” (FP 090318) vill engagera sig mer i demokratin i Norberg och eftersöker möjligheter till det. Jag tror att alla förtroendevalda i Norberg, från samtliga partier, inget hellre vill än att fler ska engagera sig i utvecklingen av vår kommun.

Vi politiker försöker på olika sätt skapa förutsättningar för allmänheten att ta del av information, delta i diskussioner och ha möjlighet att påverka de beslut som tas i kommunen. Precis som ”Kommuninvånare, Norberg” påpekar finns alla handlingar till kommunfullmäktige tillgängliga på våra bibliotek och på kommunens hemsida och fullmäktiges möten sänds i Radio Norberg.

Vi socialdemokrater har under de senaste 10 månaderna inbjudit till inte mindre än fem öppna seminarier på olika teman (energi, s-politik, den lilla kommunens utmaningar, brott & straff samt jämställdhet), då alla intresserade - partisympatisörer som kritiker - är välkomna att delta i diskussioner för en framtida politik. Vi pratar om kommande viktiga frågor för kommunen i vårt radioprogram varje lördag i Radio Norberg och bjuder in alla lyssnare att höra av sig under programmen.

Om ”Kommuninvånare, Norberg” har förslag på andra, kanske bättre, sätt att skapa möjlighet för fler att delta i demokratin så tar jag mer än gärna del av det. För hur mycket vi politiker än bjuder in allmänheten till att delta så krävs det att var och en tar sitt ansvar att föra fram sin åsikt. Det kan man göra t ex genom att kontakta en politiker, ta del av handlingar och närvara vid fullmäktiges möten, skriva insändare, delta i debatt, gå på öppna möten osv. Det allra bästa sättet att påverka är dock att engagera sig i ett parti. Då finns alla möjligheter att påverka demokratin så att den fungerar så som vi vill ha den.

Åsa Eriksson (S) Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 19:56