Om kommunen och kulturmiljövården

(Svar till ”Flera som funderar på att flytta, Norberg” i FP 31/10)

Kulturmiljövård är att vårda, förvalta, levandegöra och sprida kunskap om kulturvärden hos fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap.

Barnomsorgen, skolorna, ungdomarna och våra äldre är givetvis mycket viktiga och de tar den allra största delen av Norbergs kommuns budget. Av kommunens totala budget 2011 på över 270 miljoner kronor, avsattes 1,6 miljoner till Kulturmiljövård. Löner tar en stor del av kostnaden, men sedan är den största utgiftsposten anläggnings- och reparationskostnader.

Alla miljöer måste underhållas för att inte växa igen och förfalla. Vad gäller personalen, ingår det i deras arbetsuppgifter att söka projektpengar för att bevara och utveckla kulturmiljöerna. En satsning som gjordes i flera etapper under 2010 och 2011 var restaureringen av Kallmora konstkanal som invigdes av landshövdingen i maj i år. Kommunen gick in med 166 000 kronor och fick 3,6 miljoner från Länsstyrelsen i bidrag för projektet.

Ett annat projekt är Klackbergsprojektet där en informationsplats och en utställning i Skidklubbens lokal i Gruvstugan skapas. Kommunen gick in med 185 000 och fick 1,7 miljoner av Länsstyrelsen. Kulturmiljövården har många projekt där kommunen satsar en liten del och får ända upp till tio gånger summan i bidrag från till exempel Länsstyrelsen, LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) och Leader.

Norbergs kommun har ungefär 35 byggnader att ta hand om och till det kommer även till exempel markområdena vid Klackberg, gruvmiljöerna i Kärrgruvan och nya Lapphyttan och Färdestugan. Om inte de vårdas växer de igen och förfaller och då har vi inget att visa alls för de som besöker oss.

Många av våra kulturmiljöer är dessutom av riksintresse enligt Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för vårt kulturarv, däribland Norbergs gruvmiljö och Norbergs centrum.

Vi ska använda våra kulturmiljöer, både för turister och för oss norbergare när vi utövar våra fritidsaktiviteter. Skolan bedriver även delar av sin undervisning i dem.

Kulturmiljövården hör hop med Norberg igår, idag och i morgon. Landskapet runt omkring oss och våra miljöer präglar oss och vår syn på omvärlden och den kan lära oss mycket. Kulturmiljövården är endast möjlig genom årliga insatser och ett långsiktigt arbete.

Elizabeth Pettersson, ordförande i Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-21 20:07