Om socialdemokratisk vargpolitik

2012-10-01

För klarhets vinning vill jag i korthet redovisa socialdemokraternas politik gällande varg:

- En framgångsrik rovdjurspolitik kräver acceptans hos lokalbefolkningen. Staten bör agera därefter.

- Sverige behöver en 20-årsplan för hur vi ska jobba med genetik och förvaltning av varg. Det är inga frågor som man kan lösa på kort sikt.

- Vi säger nej till utsättning av varg från andra länder. Den naturliga invandring som sker räcker.

- För att klara en gynnsam bevarandestatus behöver det finnas minst 200 vargindivider i Sverige. Fler behövs egentligen inte. Om man lokalt är positiv till fler individer ska det vara möjligt.

- Nu när EU har sagt nej till licensjakt är det viktigt att möjlighet ges till utökad skyddsjakt.

- alla länsstyrelser i hela landet ska göra samma tillämpning av skyddsjaktregler

Åsa Eriksson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-01 20:57