Om idrottshall och engagemang

2011-06-12

Varför väljer människor att engagera sig i politiska partier? Varför lägger jag och tusentals andra ner åtskilliga timmar på möten, möten och ännu flera möten? Jo, vi tror att det går att påverka utvecklingen. Vi är övertygade om att vi med politikens hjälp åtminstone till en del kan styra hur vårt samhälle kommer att se ut i framtiden. Om inte vi tror på en bättre morgondag, vem ska då göra det?

I Norberg jobbar vi stenhårt för att det ska skapas arbetstillfällen i vår kommun, att möjligheterna till transporter av människor och gods till och från Norberg ska öka och att den järnmalmsbrytning som så många pratar om ska ske just här. Vi tror nämligen att den region vi bor i är så attraktiv att fler kommer välja att bosätta sig, starta företag och turista här. Norberg är unikt på flera sätt och det vill vi ta vara på! När landets och kommunernas ekonomi går upp och ner är det viktigt att ha siktet inställt på hur vi vill att framtiden ska se ut och hålla fast vid de strategiska vägval som krävs för att komma dit.

Norberg är en härlig kommun att bo i men kan bli ännu bättre. Utvecklingen för barn och unga är en av de absolut viktigaste faktorerna för en bra framtid. I år är betygsresultaten hos de 9:or som lämnar grundskolan i Norberg rekordhöga - bättre än genomsnittet i Sverige. Kommunen klättrar de senaste åren i näringslivsrankingen, hus i Norberg säljs relativt snabbt och till begärt pris. Våra socialbidragskostnader är lägst i länet och vi har visat att vi vill satsa på unga, sport och friskvård genom att investera i en idrotts- och evenemangshall som även innehåller fritidsgård. Vi lägger allt mer resurser på underhåll av våra fastigheter (även om det är långt kvar tills vi är ikapp överallt) och vi har satt många viktiga framtidsfrågor i rullning. Vi vill höja kommunen över den fundamentala nivån och tillsammans med våra grannkommuner skapa en attraktiv tillväxtregion.

Att vara förtroendevald av norbergarna, att få möjlighet att påverka morgondagen för vår vackra kommun, är en ynnest och ett stort ansvar. Vi socialdemokrater har lovat väljarna att under den här mandatperioden göra allt vi kan för att styra Norberg åt det håll som pekades ut i vårt valprogram år 2010. Kommunfullmäktige tog ett viktigt och strategiskt beslut när vi sa ja till byggande av en idrottshall. Det är en investering som på mer än ett sätt pekar ut färdriktningen för vårt älskade Norberg.

Åsa Eriksson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-05 19:55