Svar angående Idrottshall

2011-05-30

Angående Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige att bygga en idrottshall i Norberg

Det är flera som - med all rätt - har ställt frågan om Norberg har råd att bygga en idrottshall. Vi vill vända på frågan: har vi råd att INTE bygga en idrottshall?

Norbergs invånarantal minskar och alla politiska partier är överens om att vi måste vända den utvecklingen. Hur mycket pengar kommunen har att fördela till våra verksamheter är helt beroende av hur många som bor här. Färre invånare betyder mindre pengar till skola, äldreomsorg och fastighetsunderhåll. Så långt är alla överens.

Vi socialdemokrater och miljöpartister menar att en anledning till att familjer har valt att inte längre bo kvar i kommunen är att de inte kan utöva sina idrotter i Norberg. Vi är en utpräglad pendlingskommun: mer än varannan norbergare som jobbar gör det i en annan kommun.  Vi har flera idrottsföreningar som inte längre har lag i Norberg för att det inte finns möjlighet till träning och matchspel. Vill pendlarna bo kvar i Norberg när de även måste åka bort för att träna med sitt lag?

Lag har ”exporterats” till andra kommuner och ungdomar som avslutat sin skolgång väljer ofta att flytta till annan ort . Har skola och äldreomsorg i Norberg råd med att familjer med idrottsaktiva barn och ungdomar flyttar till kommuner som kan erbjuda lagidrott på hemmaplan? Har skola och äldreomsorg i Norberg råd med att familjer som överväger att flytta till regionen väljer bort vår kommun för att möjligheten till inomhusidrott är för dålig?

När kommunen för ett år sedan arrangerade ”Framtidsverkstad” med bl a Ungdomsrådet gjorde deltagarna en lista över vad de saknade mest i Norberg. Högst upp på den listan kom Idrottshall. Att föreslå kommunfullmäktige att låta bygga en Idrottshall är att lyssna på våra unga, att satsa på idrott, fritid och folkhälsa och att visa att vi politiker är övertygade om att Norberg är en framtidskommun som fler kommer att välja att bosätta sig i.

Åsa Eriksson (S) ordförande Kommunstyrelsen Norberg

Peter Lind (MP) ledamot Kommunstyrelsen Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-21 20:22