Insändare i Fagerstaposten 2010-06-09

Svar till Christer Filipsson Vi som läser insändarsidorna regelbundet har vid det här laget lärt oss att Filipsson är bra på tjusiga ord, bra på att svartmåla Norberg men mindre bra på konkreta förslag. I själva verket är det så att Filipsson och hans allianskollegor bara haft ett enda motförslag till budget för kommunen de senaste åren: alliansen ville ta bort pengar till satsningar och utveckling kommunen och inför 2010 ville de sänka anslagen till verksamheterna. Det är verkligheten, här på insändarsidorna försöker Filipsson ge sken av något annat.

Vi socialdemokrater skriver i vårt lokala program för Norberg att vi vill verka för att ett medeltidsmuseum skapas vid Nya Lapphyttan. Vi tycker att Nya Lapphyttan behöver en satsning för att bli mer attraktivt för fler besökare men vi tycker framför allt att Bergslagen och Norberg har en så viktig del av den svenska historien att den förtjänas att berättas på ett bättre sätt. Det var ju här, i Bergslagen och Norberg, som våra förfäder lade grunden till dagens Sverige med den järnbrytning som skedde och det välstånd som det förde med sig. ”Bergslagen made Sweden” och det vill vi att hela Sverige ska veta och kunna lära sig mer om.

I början av juni presenterades i Kultur och Fritidsnämnden ett förslag till hur ett medeltidsmuseum skulle kunna se ut. En bred arbetsgrupp, där likväl alliansen liksom företag och högskolan finns representerad, har enhälligt ställt sig bakom detta förslag. Nu är det dags för partierna att tycka till om förslaget innan det diskuteras i kommunstyrelse och fullmäktige. Jag är kommunstyrelsens representant i arbetsgruppen och jag tycker att förslaget är bra, under förutsättning att vi hittar extern finansiering till stora delar av investeringen. Ett Bergslagens medeltidsmuseum måste vi skapa tillsammans med kulturinstitutioner och näringsliv. Norbergs kommun kan inte själv stå för hela kostnaden.

Avslutningsvis vill jag upplysa Filipsson om att Norberg faktiskt ligger i Sverige. Att våra arbetslösa ungdomar måste gå sysslolösa i 3 månader innan de kan få hjälp från Arbetsförmedlingen har Sveriges regering bestämt. Att antalet platser inom vuxenutbildning och högskola skärs ner har Sveriges regering bestämt. Att arbetslösa och sjuka får sänkta ersättningar och tvingas ut ur försäkringssystemen har Sveriges regering bestämt. Vi behöver en ny regering för att människor i Norberg ska få förutsättningar att utvecklas, våga göra nya saker och känna att det finns trygghet och stöd den dag man behöver det.  

Åsa Eriksson (S) Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 20:05