Svar till Alice Skrivargård 2011-11-25

Jag önskar att vi kunde göra som Alice Skrivargård skriver i sin insändare och ha kvar både grundskola och förskola i Karbenning.

Dessvärre gör antalet barn och minskande intäkter att det inte går längre. När kommunen beslutade att stänga Nickebo skola var det bara 16 elever i sju årskurser. Det har kommunen inte råd med. Idag är det nio barn som går i Nickebo förskola. När kommunens intäkter sjunker drastiskt nästa år måste vi sänka kostnaderna på något sätt. Förskolorna i Norberg kostar redan idag 17 % mer än vi får i anslag från staten. Det betyder att vi varje månad tar pengar från andra verksamheter för att finansiera förskolan. Det håller inte i längden.

Genom att stänga verksamheten i Nickebo minskar kommunens kostnader med drygt 1 Mkr. Alternativet är att spara någon annanstans inom förskolan och det tror jag inte är möjligt.  Att Nickebo förskola är fantastisk på många sätt vet jag som har barn där sedan flera år. Det hjälps dessvärre inte när kostnader och intäkter inte längre går ihop.

Åsa Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordf, Norbergs kommun

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-21 19:02