Svar till "Arg mamma" FP 27 april 2011

Det finns nästan alltid behov av mer resurser i alla verksamheter. Frågan är hur vi klokast prioriterar så att det sammantagna resultatet blir så bra som möjligt.

Norbergs största utmaning är att vända befolkningsutvecklingen. Hur stora intäkter vi får i framtiden beror helt på hur många personer som bor i kommunen. För att försöka påverka befolkningsutvecklingen har Kommunfullmäktige bestämt att 20 % av de ekonomiska överskott kommunen gör ska användas för att göra Norberg än mer attraktivt. Tack vare ett positivt resultat år 2010 finns det ca 1 Mkr att använda till attraktivitetshöjande åtgärderi år. Dessa pengar är av engångskaraktär, d v s det är högst osäkert om liknande pengar finns nästa år. Därför kan attraktivitetsmedlen inte, som skribenten föreslår, användas till att anställa personal i olika verksamheter eftersom personal kostar pengar varje månad.

Kommunstyrelsen försöker, på ett så klokt sätt som möjligt, använda pengarna till insatser som bara kostar en gång men som gör kommunen ännu bättre ur i ett långsiktigt perspektiv. Exempel på det är allmän uppsnyggning av flera platser i kommunen och bidrag till evenemang som lockar hit många besökare och som gör kommunen lite mer spännande att bo i. Jag har också föreslagit att en del av attraktivitetspengarna ska användas för att utreda hur kommunen kan bli en matkommun i positiv bemärkelse och det bidrar ju i förlängningen både till ökad attraktivitet och till förbättringar för brukare i kommunens olika verksamheter.

Till slut vill jag tacka ”En arg mamma, Norberg” för att du bryr dig och uppmana dig och alla andra som tycker att saker kan bli bättre att engagera sig i ett politiskt parti. ”Den som inte bryr sig om politik låter sig styras av dårar” menar ett grekiskt ordspråk och det ligger något i det, tycker jag. Samhället blir inte bättre än vad vi tillsammans gör det till och din åsikt behövs!

Åsa Eriksson (S)
Kommunalråd Norbergs kommun

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-05 20:53