Svar till BEMW, Norberg, 2011-11-25

Norbergs kommun har en långsiktig plan för underhåll och nybyggnation av fastigheter men vi måste också förhålla oss till den verklighet vi lever i.

Vägen till målet kan te sig lite krokig ibland eftersom förutsättningarna ständigt ändras. Jag anser att vi i Norbergs kommun är ganska bra på att fånga möjligheter när det öppnas ett fönster för att på så sätt använda medborgarnas skattepengar på bästa sätt. När Bergslagens folkhögskola visade intresse för att etablera sig i Norberg såg vi chansen att både få en eftergymnasial utbildning i vår kommun, öka antalet arbetstillfällen och inflyttande medborgare samtidigt som kulturlivet stärks, kommunen får en långsiktig hyresgäst i Tingshuset och fastigheten får en välbehövlig renovering. Det blir många bra flugor i samma smäll och jag tror att alla idag är glada över de effekter som folkhögskolan har bidragit till.

Samma sak gäller för Lilla Björkås, som hade stått tomt en längre tid. Genom att för ett år sedan öppna ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Lilla Björkås gör kommunen framför allt en humanitär och social insats. Vi har också fått ca tio nya arbetstillfällen i kommunen och 12 nya invånare som förhoppningsvis väljer att leva här en längre tid. Samtidigt har fastigheten fått en välbehövlig renovering och har nu en långsiktig hyresgäst. Så vitt jag vet finns det bara vinnare i detta.

När det gäller hyresrätterna på Skallberget håller jag med BEMW om att kommunen borde ha satsat mer på underhåll än vad vi har lyckats med. Hur tidigare politiska styren har diskuterat och prioriterat kan jag inte svara på men säkert är att vi som styr nu är väl medvetna om problemen. Just nu tittar vi på vad som går att göra för ökad trivsel och bättre boendeekonomi utan att behöva höja hyrorna allt för mycket.

De kommunägda bostäderna har de senaste sju åren gått 4,3 Mkr i underskott beroende på att vi har ökat underhållet. Det är pengar som Norbergs kommun tillfört för att vi bedömt det som angeläget och nödvändigt. Eftersom intäkterna till kommunen minskar drastiskt nästa år finns det inget utrymme för storsatsningar då heller. De intäkter som hyrespengarna genererar, efter att driftskostnaderna betalats, ska givetvis användas för underhåll och renovering men det kommer nog att dröja innan vi har nått en nivå som vi kan vara nöjda med.

Åsa Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordf, Norbergs kommun

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-21 19:04