Svar till Christer Filipsson 4 april 2012

Att som Christer Filipsson (FP) påstå att Ola Jonsson (S) ”verkar stå ensam i sin kritik mot att Norbergs kommun inte tar ansvar för utvecklingen av vår bygd” tycker jag är att ge en felaktig bild av verkligheten.

Jonsson har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska ta fram en rovdjurspolicy. Jag har i mitt svar på motionen skrivit följande: ”Rovdjurspolitiken ansvarar riksdagen för men det är kommunmedborgare som gläds och som räds när antalet vargar växer. I Norberg finns det många som tycker att det är en självklarhet att det ska finnas varg i vårt område. Det finns andra som anser att antalet vargar har blivit allt för stort och att det hindrar dem i deras djurhållning, fritidsintresse eller upplevda trygghet. Norberg är helt beroende av att fler väljer att flytta till orten för att kunna upprätthålla ett livsdugligt samhälle. Det är därför med oro vi hör att allt fler människor känner sig begränsade i sin livsstil
p g a det ökande antalet vargar i vår närhet. ”

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-05 att, som ett svar på Jonssons motion, kräva av Länsstyrelsen Västmanland att överläggning med kommunen och dess medborgare sker innan ev. utsättning av varg i Norberg, att de som råkar ut för skador orsakade av rovdjur får full ersättning från staten samt att utökad skyddsjakt bör få förekomma i de områden där enskilda vargar skapar oro. Alla fyra närvarande partikamrater till Christer Filipsson röstade för beslutet och hade, så vitt jag kan minnas, inga andra förslag. Vi har hittills inte fått något svar från Länsstyrelsen på vårt brev.

Rovdjurspolitik är ett statligt ansvar och därför inget som kommunen kan råda över. Om vi kommunpolitiker vill ha en ändring till stånd måste vi gå genom våra partiorganisationer. Christer Filipsson torde ha goda möjligheter att påverka de beslut som tas i Sveriges Riksdag eftersom hans parti sitter i regeringsställning. Att en liten kommun som Norberg, i enlighet med Filipssons nyligen inlämnade motion, skulle lägga stora resurser på att utreda vad den förda statliga rovdjurspolitiken får för konsekvenser, anser jag vara en dålig prioritering.

För mig är det viktigare att våra tillgängliga medel används till att t ex skapa ett Trygghetsboende i Norberg och att förbättra miljön i skolor och förskolor.

Åsa Eriksson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-16 18:55