Insändare i Fagerstaposten 2010-02-19

Oförskämdheter istället för egen politik Det är positivt att Christer Filipsson (FP) är en aktiv skribent, dessutom är han en duktig sådan som ofta lyckas med bra formuleringar. Sanningshalten i Filipssons inlägg är det ibland tyvärr sämre ställt med. Så även i hans senaste insändare (10-02-19).

Filipsson börjar med att berömma (V) för att de inte vill ingå i valsamverkan med (S), vilket skribenten tolkar som att de är "trötta på politiskt käbbel". Vår åsikt är att majoriteten av det politiska käbblet i Norberg står Filipsson själv för - på insändarplats. I nämnder och styrelser är partierna ofta överens men i sina insändare utmålar författaren (S) som diktatoriska. Det är den första rena lögnen.

Efter det hoppas Filipsson att (V)'s "pragmatiska Norbergsmodell kan innebära slutet på den fyra år långa demokratiska diktaturen som under s-styre präglat Norberg". Lögn nummer två, eftersom (S) under innevarande mandatperiod har röstat FÖR majoriteten av Filipssons motioner samt motionerat tillsammans med (V) och (MP) i ett par frågor. I en fråga - förslag om ny politisk organisation - röstade vi EMOT förslaget från (V) och Alliansen, och då blev vi NERRÖSTADE. På vilket sätt menar Filipsson att det är diktatur???

Efter det fortsätter Filipsson, sin vana trogen, att utmåla "det gamla gänget" inom (S) som maktfullkomliga och oförmögna till ödmjukhet. Detta är ett exempel på den oförskämda låtsasargumentation som Filipsson ägnar sig åt. Till skillnad mot författaren är detta "gamla gäng" människor som ägnar tusentals timmar åt ideellt arbete för Norberg och norbergarnas bästa, människor som på alla sätt och vis försöker ta ansvar för det förtroende de har fått av medborgarna, som modigt och klokt står för beslut även om de är impopulära. En ursäkt från Filipsson vore på sin plats.

Enligt Filipsson har "den nya ledningen som ska ta över (S) inte heller visat några prov på ödmjukhet." Vi antar att det är Åsa Eriksson han menar. Efter Filipssons senaste påhopp på Eriksson på insändarplats (i januari i år) konfronterade Eriksson honom och frågade vad han menade med okvädningsorden insändaren. Filipsson svarade då att insändaren inte skulle tolkas personligen (?) utan att han var sur på hur kommunen har hanterat besvarandet av hans motioner. För oss blev det ett tydligt bevis på att Filipssons taktik är att utmåla (S) som maktfullkomliga översittare i brist på förmåga att formulera egen politik. 

Vi i (S) har frågat (V) och (MP) om de vill valsamverka med oss, eftersom vi tror på bred samverkan för Norbergs bästa. (V) har svarat nej, (MP) har svarat ja. Det är vi jätteglada över. Det är inte aktuellt med valsamverkan med Alliansen, av naturliga skäl, men däremot är vi oftast positiva till de förslag som läggs från allianspartierna och vi brukar försöka hitta lösningar som alla partier gillar. Men en förutsättning för ett konstruktivt samarbete är att alla parter håller sig till sanningen, har respekt för att vi ibland har olika åsikter och behandlar sina meningsmotståndare på ett vuxet sätt. Om Christer Filipsson klarar det ser vi fram emot en konstruktiv samerkan för Norbergs bästa.

Åsa Eriksson, Arne Pettersson, Kenneth Östberg, Inga-Stina Hesselius, Mikael Ladman, Linnea Lannerstedt, Ola Jonsson, Marie Nord, Roger Nyström, Daniel Magnusson & Henning Bask (S) Norberg

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 20:02